Φέισμπουκ πέιτζ -Μέλος 1

Ως διαχειριστής μια μεγάλης σελίδας στο φέισμπουκ με πάρα πολλά μέλη    αντιγράφω από το αρχείο μου μερικά από τα προσωπικά μηνύματα πο...